14 November 2010

MAKLUMAT TERKINI SMPK

Panduan dipetik dari laman web Pra Pahang

Login screen

  • Untuk makluman semua guru prasekolah Negeri Pahang,  SMPK boleh dibuka melalui url berikut http://spk.moe.gov.my/
  • Proses log-in dan password masih menggunakan kaedah yang sama.
  • Tuan/puan boleh melihat dan menyemak data yang terdapat di dalam SMPK versi baru ini .
  • Semua Guru Prasekolah juga boleh menggunakan sesawang KPM di http://www.emoe.gov.my dan menggunakan aplikasi  atas talian untuk terus ke laman sesawang SMPK.

Tambahan

Guru-guru juga boleh merujuk Laporan Berkaitan Murid Prasekolah telah disediakan di SPK EIS

0 komen: